0000000

α

α'

ε'

ε

β'

β

φ

ρ'

ρ

δ'

δ

Interseccions entre:

1. α i ε (projectants horitzontals) 2. β i λ (oblic i frontal) 3. ρ i δ (projectant vertical i pla de perfil)


0/30

Interseccions: casos particulars

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario