0000000

V

A

B

Representa el seguent triangle rectangle ABC coeixent la hipotenusa AB= 120 mm i el punt de la

seva bisectriu V.igual a: BV=85mm.

0/13

Exercici de triangles. arc capaç i bisectriu

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario