0000000

O1

c1

O2

c2

T

Circumferències tangents a dues circumferències, donat el punt de tangència T a una d'elles.

0/28

3 POT

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario