0000000

v'

p'

v

p

Donades les projeccions de la recta r, la seua traça vertical v-v' i les projeccions de un punt P p-p' que pertany a la recta, troba la traça hotitzontal h-h' de la recta r

0/23

recta de perfil

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario