00000000

r

Angle obtús

Angle agut

Tangències_6


Traça un arc de circumferència de radi conegut, tangent a dues rectes que no formen angle recte.

0/30

Tangències_6

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario