0000000

PV

PV

PH

A

a'

a''

a

a'

a

a''

PV

PH

Nou

pla vertical

Per fer el nou pla vertical, és a dir, un canvi de pla vertical,

partim d'un punt de referència. En aquest cas hem partit

del punt de referència de la líni de terra, on està situat el

punt A.

CANVI DE PLA

mirem

mirem

0/1

CANVI DE PLA VERTICAL

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario