Resolución
Solución

Dibuixa les dues projeccions d"un tetràedre, sabent que el pla ABC és una de les seves cares. Determina la seva altura i diferencia les parts vistes i ocultes.

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

C'

C

A'

A

B'

B

A'',B''

hc

hc

C''

Quan una de les arestes es veu en posició

horitzontal, el tetràedre es veu projectat en

el pla vertical segons la seva secció principal.

VM altura cara

aresta en VM

aresta en VM

VM altura cara

D''

VM altura cos

La recta AB i la recta CD són perpen-

diculars i es creuen. En projecció ho-

ritzontal es veu la perpendicularitat

directament, perquè AB és una recta

horitzontal.

D

hd

hd

D'

TETRÀEDRES 5

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario