0000000

r

M

N

10. Traça les circumferències tangents a la recta R, quepassen per M i N PPR

0/28

10. Traça les circumferències tangents a la recta R, quepassen per M i N PPR

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario