0000000

α2

α1

Aurkitu α planoak pieza honi eragiten dion ebakiduraren benetako neurria.

0/80

Prisma baten ebakidura

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario