0000000

B

D

A

A'

O

Dibuixar l'invers del triangle ABC tenint en O el centre d'inversió i A' l'invers de A.

0/28

Inversió d'un triangle

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario