000000000

43. Construeix un romboide sabent que el costat major AB =90 mm, la diagonal menor BC =68 mm i l'angle entre les diagonals és

α = 120º.


0/32

U2_OBJECTIU UNIVERSITAT

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario