0000000

D

C

B

A

E

38. Construeix la figura ABCDE amb les següents dades: El triangle BCD, el costat CD = 70 mm; l'altura sobre BD = 55 mm; l'altura sobre CD = 60 mm. El triangle ABD, la mitjana sobre AD = 65 mm. En el triangle ADE, l'angle en E = 90º; el costat AD = 100 mm; l'altura sobre DA = 30 mm; el costat DE és major que l 'AE.

0/52

U2_OBJECTIU UNIVERSITAT

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario