0000000

B

P

C

37. D'un triangle rectangle es coneix la hipotenusa BC i el punt de tall sobre la mateixa de la bisectriu de l'angle A.

0/18

U2_OBJECTIU UNIVERSITAT

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario