0000000

A

B

C

Aplicació d'arc capaç

Trobeu el punt P des del qual ev vegin els segments a rao de:


AB sota un angle de 45º

BC sota un angle de 75º

0/43

Aplicació d'arc capaç

Comentarios (0)

Inicia sesión para añadir tu comentario