T5.1 Distància d'un punt a un pla

Troba gràficament la distància entre el punt P i el pla del triangle ABC

l-12,l-13,l-15,l-16,l-17,l-18,l-19,t-37,t-39,t-41,t-43,l-20,a-47,a-49,p-51,p-53,l-21,p-57,l-23,p-61,l-24,p-65,l-25,p-69,t-71,t-73,l-26,l-27,l-28,a-81,p-83,l-29,p-87,t-89,l-30,l-31,l-32,l-33,t-99 p a b c f h i (i´) VM

Más ejercicios de Jordi Lleonart