EXERCICI 9

9. Dibuixa les projeccions d´un cub del que la recta R de màxima pendent del pla P és diagonal d´una cara continguda en el pla.

l-7,l-9,t-13,l-12,a-17,p-19,l-13,t-23,l-14,t-27,p-29,t-31,t-33,p-35,c-37,l-15,l-16,p-43,p-45,t-47,t-49,l-19,l-20,l-21,l-22,l-23,t-61,p-63,t-65,t-67,p-69,t-71,p-73,l-87,l-88,l-89,p-81,t-83,l-90,l-91,p-89,t-91,l-92,p-95,l-93,l-94,p-101,t-103,l-95,l-97,p-109,t-111,l-98,l-99,l-100,l-101,l-102,l-103,l-104,l-105,l-107,l-108,p-133,t-135,l-109,p-139,t-141,l-110,a-145,p-147,t-149,l-111,l-112,p-155,t-157,l-113,p-161,l-114,t-165,l-118,p-169,t-171,l-119,l-120,l-121,l-122,p-181,t-183,l-123,p-187,t-189,l-124,p-193,t-195,l-126,l-127,p-201,t-203,l-129,p-207,t-209,l-130,p-213,t-215,l-131,p-219,t-221,l-132,l-134,l-135,l-136,l-137,l-138,l-139,l-140,l-141,l-142,l-143,l-144,l-145,l-146,l-147,l-148,l-149,l-150,l-151,l-152,l-154,l-155,l-156,l-157,l-158 P v P h r (P v) (r) (A) (B) (C) (D) A B D C X (X) (X´) (E) H G E F

Más ejercicios de evagonzalezr