Zirkunferentzia Barneko angeluak 1

Zirkunferentzia bateko barne angeluak 53°12’-ko neurria du. Bere aldeek hartzen duten arkuak 38°15’ neurtzen ditu. Ze arku beteko du angelu honen aldeen luzapenak?

c-0,p-2,t-4,l-1,l-2,a-10,a-12,t-14,p-16,p-18,p-20,p-22,t-24,t-26,t-28,t-30,t-32,t-34,t-36,t-38,t-40,l-4,t-44 O α A B C D 53°12´ 38°15´ α= AB+CD 2 (53°12´ x 2)-38°15´=CD

Más ejercicios de Roberto Maiztegi