Ukitzaileak 13. ariketa

Marraztu ondorengo zirkunferentzien kanpo zuzen-ukitzaileak.

l-1,t-6,l-2,t-10,l-18,a-14,c-16,l-20,t-20,l-21,a-24,a-26,l-22,a-30,l-23,p-34,p-36,l-26,p-40,l-27,l-28,p-46,p-48,l-29,l-30 R1 R2 R1+R2 O1 O2

Más ejercicios de salarcia