Tetraedre en dièdric directe

Realitza el tetraedre de 3 cm d'aresta, amb base al plà donat amb una aresta horitzontal i vèrtex al punt 1.

l-90,l-91,l-94,l-95,l-97,l-98,a-24,l-100,a-28,p-30,t-32,l-101,a-36,l-102,l-103,p-42,p-44,p-46,p-48,t-50,a-52,a-54,a-56,a-58,l-105,l-106,l-107,p-66,p-68,t-70,t-72,l-108,l-109,p-78,l-110,l-111,l-112,l-113,l-114,l-115,p-92,p-94,l-151,a-98,a-100,p-102,t-104,l-116,l-117,p-110,l-119,l-120,l-121,l-122,l-123,l-125,p-124,p-126,l-127,l-128,l-129,l-130,p-136,p-138,t-140,t-142,t-144,t-146,t-148,t-150,t-152,t-154,t-156,t-158,l-132,l-133,l-134,l-135,l-136,l-137,a-172,a-174,l-138,a-178,l-139,l-140,l-141,p-186,t-188,p-190,t-192,t-194,l-152,l-153,l-154,l-142,l-143,l-144,l-145,l-146,l-147,l-148,l-149,l-150 1' 1 r' r s s' 1'' (1) (3) (2) o'' 3 2 2-3'' 1'' 1 1' o 3 o 2 4'' 4 4''

Más ejercicios de mascaroedif