tangents i ovoide

representa la figura adjunta segons les dades i l´acotació expressades gràficament. Assenyala els punts de tangència i deixa constància de les construccions auxiliars utilitzades en el procediment. Comen&ccdil;a amb l´ovoide d´eix 75mm.

l-1,l-2,l-3,l-11,a-8,l-16,a-12,l-13,l-14,l-17,l-18,a-22,a-24,a-26,p-28,p-30,l-5,l-6,c-36,c-38,a-40,p-42,l-7,l-8,a-48,l-9,p-52,l-10,a-56,p-58,a-60,a-62,l-19,a-66,a-68,l-20,l-21,p-74,p-76,l-22

Más ejercicios de Rafa Nieto