T9.4 Angles de les cares d'una piràmide

El triangle ABC és la base d´una piràmide el vèrtex superior de la qual és V. Les cares VAB i VAC formen 60° amb el pla horitzontal i VBC forma un angle de 45° respecte d´aquest pla. Dibuixa les projeccions d´aquesta piràmide. Comencem dibuixant uns rectangles situats en cada una de les arestes de la base de la piràmide. D´aquests rectangles sabem que l´aresta lateral és una recta de màxim pendent que forma l´angle desitjat respecte al pla horitzontal. L´altura dels rectangles és arbitrària.) Trobem les rectes intersecció d´aquests rectangles mitjan&ccdil;ant el procediment d´intersecció de plans, tallant el conjunt pel pla horitzontal Q. Les rectes Intersecció són les arestes laterals de la piràmide.

l-27,l-30,l-31,p-23,t-25,l-32,l-35,l-36,p-33,t-35,l-43,l-46,l-47,p-43,t-45,l-48,l-49,l-50,l-51,l-54,l-59,a-59,t-61,p-63,t-65,t-67,l-63,p-71,t-73,l-69,l-72,l-73,l-74,l-75,l-76,l-77,l-78,l-80,a-93,t-95,p-97,t-99,t-101,l-85,p-105,t-107,l-86,l-90,l-91,l-92,l-93,l-94,l-95,l-96,l-98,a-127,t-129,p-131,t-133,t-135,l-99,l-105,p-141,t-143,l-107,l-110,l-111,l-112,t-153,l-113,l-114,l-116,l-117,p-163,l-118,l-119,p-169,p-171,p-173,l-122,l-123,l-124,p-181,t-183,l-125,p-187,l-126,p-191,l-127,p-195,l-130,l-131,l-132,p-203,t-205 45° E te 60° D td 60° F tf a b c f d e v

Más ejercicios de Jordi Lleonart