T9.2 Piràmide i angles

Dibuixa les projeccions de la piràmide en la qual M és la projecció del vèrtex superior sobre la base i que l´angle VBM és de 60°.

l-21,l-22,l-23,l-25,a-38,l-31,l-27,l-28,l-30,a-48,p-50,t-52,l-32,p-56,t-58,l-33,l-34,l-35,l-36,l-37,p-70,t-72,l-65,p-76,t-78,p-80,l-67,t-84,l-69,a-88,l-70,a-92,p-94,t-96,l-53,l-54,l-56,l-57,a-106,t-108,l-59,p-112,t-114,l-71,p-118,t-120,l-72,l-73,l-74,l-75,p-130,t-132,l-76,l-77,l-78 m a c b n f tf´ F 60° V v

Más ejercicios de Jordi Lleonart