T8.1 Perpendicular a una recta

Tra&ccdil;a la perpendicular des de P a la recta R.

l-6,t-11,l-7,l-8,l-9,l-10,l-12,t-23,l-13,l-14,l-15,p-31,p-33,l-20,t-37,l-22,l-23,p-43,l-24,l-25,l-26,l-27,a-53,l-28,l-29,p-59,t-61,l-30,a-65,l-31,p-69,l-32,t-73,l-33,l-35,l-36,l-37,l-38,a-85 P R r p h r 1 ´

Más ejercicios de Jordi Lleonart