T5.2 Prisma recte donada la altura de l'aresta

El triangle ABC és la base d´un prisma recte de 8 cm d´aresta lateral. Dibuixa el prisma assenyalant-hi la visibilitat de les arestes.

l-27,t-17,l-28,l-29,t-23,l-36,t-27,l-37,l-38,t-33,l-41,l-42,p-39,l-43,p-43,l-44,p-47,t-49,t-51,l-45,a-55,p-57,l-47,l-48,p-63,l-50,l-52,p-69,t-71,l-53,p-75,l-54,l-55,l-56,l-58,l-59,l-60,l-61,p-91,l-64,l-65,l-66,l-67,l-68,l-69,l-70,l-75,l-76,l-77,l-78,l-79,l-80,l-81,l-82,l-83,l-84,l-85,l-86 c b a f h e VM 80mm

Más ejercicios de Jordi Lleonart