T10.6 Octaedre recolzat per una aresta

Els costats del quadrat ABCD són arestes dun octaedre i AB és el costat de menor cota. Troba la projecció de loctaedre.

l-14,l-15,l-16,l-17,l-18,a-22,a-24,l-19,l-20,l-21,l-22,l-23,l-24,l-25,l-26,l-27,l-28,l-29,a-48,l-30,l-31,l-32,a-56,l-45,l-38,l-39,l-40,l-41,l-46,l-47,l-48,l-49,l-50,l-51,l-52,l-53,l-54,l-55,l-56,l-57,l-58,l-59,l-67,l-69,l-62,l-66,l-70,l-75,l-72,p-110,l-76,l-77,l-78,l-79,l-80,p-122,l-83,l-84,l-85,l-86 a b c d

Más ejercicios de Jordi Lleonart