sección dun cono

Debuxar a sección plana dun cono recto por un plano de canto paralelo a unha das súas xeratrices

l-14,p-33,p-35,l-15,p-39,c-41,t-43,t-45,p-47,l-16,p-51,p-53,p-55,p-57,p-59,p-61,p-63,l-17,p-67,b-69,l-18,l-19 V1 A 2 B 2 A 2 A 1 B 1 α 2 α 1 β 2 1 2- 2 2

Más ejercicios de Vexx_12