PROYECCION SOLIDO ISOMETRICO

l-64,l-65,l-66,l-67,l-68,l-69,l-70,l-71,l-72,l-73,l-74,l-75,l-76,l-77,l-79,l-80,l-81,l-82,l-84,l-85,l-86,l-87,l-88,l-89,l-92,l-98,l-99,l-100,l-101,l-102,l-103,l-104,l-105,l-106,l-107,l-109,l-111,l-113,l-114,l-115,l-117,l-121,l-122,l-123,l-124,l-125,l-126,l-130,l-131,l-132,l-134,l-135,l-136,l-137,l-138,l-140,l-141,l-142,l-143,l-144,l-145,l-146,l-148,l-149,l-150,l-151,l-152,l-153,l-154,l-155,l-156,l-157,l-158,l-159,l-160,l-161,l-162,l-163,l-164,l-165,l-167,l-168,l-169,l-170,l-171,l-172,l-173,l-174,l-177,l-178,l-179,l-180,l-181,l-182,l-183,l-184,l-185,l-186,l-188,l-189,t-225 PROYECCIONES DE UN SOLIDO ISOMETRICO DIBUJO TECNICO 8o IETIPAM PROF. JUAN CARLOS ZAPATA S. PROYECCIONES DE UN SOLIDO

Más ejercicios de JUAN_CARLOS_ZAPATA_IETIPAM