pentàgon i oval units per tangents

Representa la figura següent, format per un oval i un pentàgon. Marca tots els punts de tangència. Unitats estan en mil·límetres

l-13,l-14,l-15,a-6,l-16,a-10,a-12,a-14,l-24,l-19,a-20,a-22,a-24,l-20,a-28,a-30,a-32,l-21,a-36,a-38,a-40,a-42,l-23,a-46,l-25,a-50,a-52,a-54,l-27,l-35,l-34,l-36,a-64,a-66,a-68,a-70,a-72,l-37,l-39,l-40,l-41,l-42,c-84,c-86,a-88,a-90,l-43,c-94,c-96,l-46,l-47,l-49,l-50,a-106,l-51,l-52,a-112,a-114,l-53,a-118,a-120,a-122,l-54,l-55,l-56,l-57,a-132,p-134,p-136,p-138,p-140,p-142,p-144,a-146,l-61,l-62,a-152,a-154,a-156,a-158,l-64,l-65,a-164,a-166,a-168,l-66,a-172,a-174,a-176,l-67,l-68,a-182,l-69,a-186,a-188,p-190,p-192,p-194,p-196,p-198,p-200,p-202,p-204

Más ejercicios de Rafa Nieto