Oval i tangents

Dibuixa la figura formada per un oval coneixent el dos eixos i les tangents de radi conegut. Unitats mil·límetres.

l-8,l-5,c-4,l-7,l-14,l-15,l-12,l-13,l-16,l-17,a-20,a-22,a-24,a-26,l-19,a-30,a-32,l-20,l-21,l-22,a-40,a-42,a-44,l-23,l-24,a-50,a-52,l-25,l-26,l-28,l-29,a-62,l-31,l-32,a-68,l-33,l-34,a-74,l-38,l-36,l-37,l-39,a-84,l-40,a-88,a-90,l-41,l-42,a-96,l-43,l-44,a-102,p-104,p-106,p-108,p-110,p-112,p-114,p-116,p-118,p-120,p-122

Más ejercicios de Rafa Nieto