ISOMETRICO RESIDENCIA

l-4,l-5,l-13,l-14,l-15,l-16,l-17,l-19,l-21,l-22,l-23,l-24,l-25,l-29,l-30,l-31,l-33,l-34,l-35,l-38,l-44,l-45,l-46,l-47,l-49,l-50,l-51,l-52,l-53,l-54,l-56,l-59,l-73,l-74,l-75,l-76,l-77,l-78,l-82,l-83,l-84,l-87,l-89,l-98,l-99,l-100,l-101,l-103,l-105,l-106,l-110,l-111,l-112,l-114,l-115,l-119,l-120,l-127,l-128,l-131,l-132,l-133,l-134,l-141,l-142,l-143,l-144,l-145,l-146,l-147,l-148,l-149,l-152,l-154,l-155,l-157,l-158,l-159,l-162,l-163,l-165,l-167,l-174,l-175,l-176,l-177,l-178,l-215,l-218,l-221,l-222,l-223,l-227,l-229,l-231,l-232,l-233,l-234,l-236,l-237,l-238,l-239,l-240,l-242,l-243,l-245,l-247,l-249,l-251,l-254,l-256,l-258,l-260,l-179,l-182,l-183,l-185,l-186,l-187,l-189,l-193,l-194,l-195,l-196,l-198,l-207,l-210,l-212 Exploracion vocacional Dibujo técncio. Prof. JUAN CARLOS ZAPATA S. IETIPAM A partir de la construcción de un cubo isométrico, realiza la construcción de una residencia.

Más ejercicios de JUAN_CARLOS_ZAPATA_IETIPAM