Intersecció de cossos 05

Intersecció de cossos 05 vèrtexs propi-impropi

t-47,l-255,t-51,p-53,l-257,p-57,t-59,p-61,l-259,l-260,p-67,t-69,t-71,p-73,p-75,l-262,p-79,t-81,l-263,p-85,t-87,p-89,l-264,p-93,p-95,p-97,l-266,p-101,t-103,l-267,p-107,p-109,t-111,l-269,p-115,p-117,p-119,l-270,p-123,t-125,l-271,p-129,p-131,t-133,l-272,p-137,t-139,l-273,l-274,l-288,l-275,l-276,l-278,l-289,l-290,l-277,l-279,l-280,l-281,l-282,l-291,l-283,l-284,l-293,l-287,l-285,l-294,l-295,l-286,t-185,l-296,p-189,l-297,p-193,l-299,p-197,l-300,p-201,l-301,p-205,l-302,p-209,l-303,l-304,l-305,l-306,l-307,l-308,l-309,l-310,l-311,l-312,l-313,l-314,l-316,l-317 V´´ A´´ B´´ C´´ 1´´ 2´´ 3´´ 1. Per CONTRAPROJECCIÓ determinem la recta que passa pel vèrtex de la piràmide i és paral·la a les generatrius del prisma. V1´´ V1´ 2. Emprarem plans AUXILIARS que continguin la recta V-V1. En farem servir 3: 1. V1-B 2. V1-C 3. V1-1 1 2 3 4 5 6 4. Definim la projecció vertical. PROCEDIMENT 3. Unim els punts per a determinar la mossegada.

Más ejercicios de laporta