Determinació eixos el·lipse donats els diàmetres conjugats.

Determinació dels eixos d´una el·lipse coneixent els dos diàmetres conjugats.

l-8,l-9,p-18,p-20,t-22,t-24,t-26,l-10,l-11,a-32,a-34,a-36,l-14,l-15,l-16,l-17,l-18,l-19,p-50,p-52,l-20,t-56,t-58,a-60,p-62,p-64,t-66,t-68,l-21,t-72,p-74,p-76,t-78,t-80,l-22,t-84 A B C D O P Q Distància PD = A0 Distància PQ = A0 J OJ= SEMIEIX MENOR M N JP= SEMIEIX MAJOR F E MN= EIX MENOR FE= EIX MAJOR

Más ejercicios de evagonzalezr