Circunferencias tangentes a dos rectas que pasan por un punto (potencia)

Circunferencias tangentes a dos rectas y que pasan por un punto P

a-6,a-8,a-10,l-4,p-14,t-16,c-18,l-13,p-22,t-24,p-26,t-28,l-14,a-32,a-34,l-15,p-38,t-40,a-42,p-44,t-46,l-16,a-50,p-52,p-54,t-56,t-58,l-17,p-62,t-64,l-18,p-68,t-70,l-19,p-74,t-76,c-78,l-20,p-82,t-84,c-86 r s P O aux C r M T T 1 T 2 O 1 O 2 T 1 T 2

Más ejercicios de plasticalagon