Asíntotas dunha hipérbola

TRAZAR AS ASÍNTOTAS DUNHA HIPÉRBOLA Dados o eixe real AB e os focos F e F´.

l-7,l-8,t-15,l-9,l-10,t-21,a-23,l-12,t-27,l-13,l-16,l-17,l-18,t-37,l-19,a-41,l-20,l-21,l-22,t-49,p-51,p-53,l-23,l-24,t-59,t-61 a c c b Eixe imaxinario: 2b A B F s 1 s 2

Más ejercicios de patxxi