APLICACIÓ Canvi de pla-02

Canvi de pla-02 Cas d´aplicació Donada la següent figura, realitzeu els canvis de pla proposats per a definir les noves projeccions.

t-22,l-415,t-26,l-412,a-30,t-32,p-34,l-353,p-38,l-324,t-42,l-325,l-326,t-48,l-354,t-52,l-355,p-56,l-356,p-60,p-62,l-358,p-66,l-359,l-360,t-72,l-361,t-76,l-363,p-80,l-364,p-84,p-86,l-365,p-90,p-92,l-375,p-96,p-98,p-100,l-373,p-104,p-106,p-108,p-110,l-368,l-369,l-370,l-371,l-372,l-374,l-376,l-377,l-378,t-130,l-417,t-134,l-386,a-138,t-140,p-142,l-382,p-146,l-383,t-150,l-384,l-385,t-156,l-388,t-160,l-389,p-164,p-166,l-391,l-390,t-172,l-393,t-176,l-395,p-180,p-182,l-396,p-186,p-188,l-397,p-192,l-398,l-399,t-198,l-400,t-202,l-401,p-206,p-208,p-210,l-403,l-404,l-405,l-406,l-407,l-408,l-409,l-410 -Tracem la perpendicular a la direcció indicada. -Projectem els vèrtexs. -Emprem les COTES per a definir la posició dels diferents punts. 90° a a b b -Tracem la perpendicular a la direcció indicada. -Projectem els vèrtexs. -Emprem els ALLUNYAMENTS per a definir la posició dels diferents punts. 90° c c d d e e V´h V´´ V´´v CANVI DE PLA VERTICAL COTES CANVI DE PLA HORITZONTAL ALLUNYAMENTS

Más ejercicios de laporta